contact

In 2016 is er een begin gemaakt om het totale bouwproces efficiënter en effectiever in te richten. Van ontwerp en uitvoering tot en met het onderhoud van het gebouw. Dit alles om een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te leveren tegen lagere bouwkosten.

In het traditionele bouwproces is de architect tot nu toe leidend geweest. Hij ontwerpt een gebouw, beschrijft de technische specificaties en de aannemer mag hieraan calculeren. Over het algemeen wordt dan de aannemer met de laagste prijs uitgekozen om het werk te maken. Kortom, op dit moment vindt concurrentie in de bouw plaats op basis van de laagste prijs van objecten die namens en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

In andere sectoren vindt concurrentie plaats op basis van de laagste prijs van door de sector zelf ontwikkelde producten en/of merken. Op die manier heb je veel meer grip op de kwaliteit en kosten. Faalkosten en onvoorziene kosten kunnen hiermee zo goed als worden uitgesloten.

In het traditionele bouwproces worden de ‘spelregels’ vooral bepaald door de architect. Verschillende constructieve ontwerpen zorgen voor steeds weer aangepaste (en daardoor meestal dure) oplossingen. Binnen de Mooduul conceptwoning zijn deze spelregels van tevoren reeds bepaald en mag de architect binnen de gegeven kaders zijn ontwerpen realiseren, de applicatie “parametriseert” het ontwerp. Vervolgens kan middels een volledig gedigitaliseerd platform (de Mooduul applicatie) het gehele bouwproces van ontwerp tot en met realisatie worden aangestuurd en gecoördineerd.

Het Mooduul prefab bouwsysteem wordt gebruikt om de modulaire conceptwoningen te realiseren voor zowel grondgebonden woningen als voor stapelbouw. Door op deze wijze te werken kunnen zowel in de adviesfase (advieskosten) als in de uitvoeringsfase de bouwkosten sterk worden gereduceerd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het gebouw. Een groot voordeel hierbij is ook dat opdrachtgevers al in een vroeg stadium inzicht hebben in wat het bouwproject gaat kosten zonder dat ze achteraf voor verrassingen komen te staan.

Middels de applicatie kan de gehele woning direct visueel inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor krijgen alle stakeholders (opdrachtgevers, architecten, aannemers, etc.) letterlijk direct inzicht in wat wordt gevraagd en verwacht. De aanzienlijk snellere terugkoppeling van de stakeholders zal ongetwijfeld leiden tot meer kwaliteit, minder fouten en kortere doorlooptijden. Men zal, analoog aan de IT wereld, gewend raken om iteratief en multidisciplinair met elkaar te gaan werken. Het e.e.a. kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Blog 2

Het Mooduul prefab bouwsysteem en de bijbehorende applicatie zullen Mooduul in staat stellen om uiteindelijk zijn eigen betaalbare hoog kwalitatieve merkwoning in de markt te zetten. Deze zullen in de volgende paragrafen meer in detail worden beschreven.

Deel dit artikel op je favoriete socialmedia platform.

Terug naar alle berichten