contact

De voorganger van Mooduul B.V. is Econstructie B.V. Deze onderneming ontwikkelt al sinds 2012 een integraal duurzaam bouwsysteem. Dit is de tegenhanger van de traditionele manier (spouwmuur) van bouwen.

"Traditionele” manier van bouwen

Een bouwsysteem (stapelbouw) bestaat uit een groot aantal verschillende componenten, dit zorgt voor fragmentatie binnen het bouwproces. Er wordt duidelijk in afgebakende zones gewerkt en er is nagenoeg geen samenhang tussen de opbouw van de onderdelen. Alles wordt on-site vervaardigd vanuit halffabricaten. De werkmethodiek is niet alleen arbeidsintensief, maar tevens erg lastig om te prefabriceren (off-site bouwen) door de vele componenten binnen de wandopbouw.

Opbouw kalkzandsteen
Opbouw econstructie wand

"Nieuwe" manier van bouwen

Een werkelijk alles-in-1 off-site bouwsysteem, een constructief, isolerend betonnen sandwich-systeem. Door integratie van alle disciplines binnen het bouwproces in één product wordt er gezorgd voor een optimalisatie in arbeid en efficiëntie van het off-site fabriceren. Het is minder arbeidsintensief en het productieproces is door het drastisch verminderen van de variabele componenten binnen het systeem zeer controleerbaar te houden. Hierdoor worden kosten vatbaar, is planning strak te houden en blijft de productkwaliteit ten alle tijden geborgd.

Vanuit de overheid (klimaatakkoord Parijs) worden steeds meer eisen opgelegd voor wat betreft duurzaam bouwen. Daarnaast moeten deze woningen betaalbaar blijven, echter door de hogere eisen is de traditionele manier van bouwen gewoonweg te duur.

Het Mooduul prefab bouwsysteem is een bouwsysteem met een zeer lage detaildichtheid en met een zeer hoge isolatiewaarde en luchtdichtheid. Het bouwsysteem is in staat om met 30% minder materialen dezelfde draagconstructiewaarden te realiseren. Minder materiaal, minder gewicht, betekent minder CO2 uitstoot en dit berekend over de hele keten impliceert dit gegeven alleen al een substantiële reductie in je CO2 uitstoot.

Daarbij betekent een zeer lage detaildichtheid veel minder combinaties en permutaties die mogelijk zijn. Dit is in essentie de crux van de hele Mooduul prefab bouwsysteem-gedachte. Door deze veel lagere detaildichtheid open je de deuren om vervolgens het maakproces vergaand te kunnen digitaliseren, industrialiseren en robotiseren waardoor het concept erg schaalbaar wordt.

Met het systeem kunnen kwalitatief hoogwaardige woningen worden gerealiseerd die wel betaalbaar zijn. Vanaf 2014 is de integratie van de installaties doorontwikkeld. Denk hierbij aan alle voorzieningen met betrekking tot water (badkamer, riolering etc.) en electra, beveiliging en netwerken.

Deel dit artikel op je favoriete socialmedia platform.

Terug naar alle berichten