contact

Vanuit constructief oogpunt is de optimalisatie die het Mooduul bouwsysteem met zich meebrengt een logische optimalisatie. Hieronder is een afbeelding weergeven met daarin 4 varianten op de manieren van bouwen; traditioneel, “hybride” prefabricatie, prefab sandwichelementen en het Mooduul bouwsysteem. Daarnaast zal kortbondig technisch worden toegelicht hoe de constructieve werkingen van deze bouwsystemen kunnen worden beschouwd.

Blog 3

Traditionele stapelbouw spouwconstructie (A)

Binnen en buitenblad zijn gescheiden van elkaar. Er zijn enkel koppelingen die ervoor zorgen dat het buitenblad niet los raakt van het gebouw – spouwankers. De spouwankers zorgen er tevens voor dat de windbelasting wordt overgedragen naar het binnenspouwblad. Het buitenspouwblad levert geen enkele constructieve bijdrage in de afdracht van de bovenbelasting. Het buitenblad is puur een bouwfysisch en esthetisch element.

“Hybride” prefabricatie met beton (B)

De reden waarom er gebruik wordt gemaakt van prefabricatie binnen het “hybride” prefab bouwen is dat er sneller een binnenblad kan worden geplaatst (kortere bouwtijden), de arbeidskosten drastisch minder zijn als bij tradtioneel en er een constantere kwaliteit kan worden afgeleverd. Het constructief effect van dit prefab blad is echter exact hetzelfde als bij een gestapeld binnenblad (onderdeel A).


Geprefabriceerd betonnen sandwichelement (C)

Hierbij heeft het buitenblad dezelfde functies als bij de traditionele variant (onderdeel A en B). Constructief wordt er geen enkele constructieve meerwaarde gehaald uit de aanwezigheid van dit buitenblad. Het element wordt echter in 1 keer vervaardigd vanuit de fabriek, waardoor de afwerking er al op gemonteerd kan worden en er dus nog kortere bouwtijden plaatsvinden.


Het Mooduul bouwsysteem (D)

De gelaagdheid van het systeem komt overeen met prefab sandwich (onderdeel C) echter is het grote verschil de constructieve samenwerking tussen het binnen en buitenblad, waardoor slanker constructieve elementen mogelijk zijn met minder materiaal. De afstand én de koppeling (connector en drukvaste isolatie) worden de onderdelen van de wand constructief beter benut en is een flinke reductie van de beton mogelijk. Niet alleen minder beton, maar minder gewicht voor de hele wand, de hele constructie. Dus ook een kleinere fundering, minder palen, minder grondwerk, etc.

Deel dit artikel op je favoriete socialmedia platform.

Terug naar alle berichten